فرهیختگان آنلاین: سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها نیاز به حمایت و مشوق دارد به‌ویژه حوزه گردشگری که برای پا گرفتن و حرکت به سوی چشم‌انداز 1404 به پشتیبانی بیشتری نیاز دارد که در این گزارش پیشنهادهایی از سوی کارشناسان و فعالان...