تصویری که مولف مناهج‌السالکین از حکمت عملی ارائه داده است، تصویری عرفانی است. با وجود این متولی چنین حکمت عملی‌ای فقها هستند و نه عرفای صرف؛ به بیان دیگر، این علمای ربانی هستند که عهده‌دار سیاست مدینه‌اند و نه عرفایی که خارج...

گلشن راز از کتبی است که از دیرباز عارفان به آن توجه داشته و اغلب اندیشمندان اهل حکمت و تصوف پس از شبستری به این کتاب ارجاع داده‌اند.

تا می‌شود باید فیلم‌های خام برای مستندسازی تهیه کرد و این حماسه‌ای که دارد خلق می‌شود را باید به تصویر کشید تا نشان داده شود که مردم در بحران اقتصادی هم حاضرند وارد عرصه شوند و کمک کنند و حماسه بسازند. این بازتاب همان دوگانه...

هگل و ملاصدرا را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان آخرین فیلسوفان سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز شرق و غرب دانست. هگل با احاطه کامل بر دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلسفی قبل از خود در غرب، همه آنها را در دستگاه فلسفی خود، هضم و یک سیستم فلسفی جدید ارائه...

رونق تولید می‌تواند تحولی را که سال‌هاست علوم‌انسانی در ایران به آن نیازمند است، فراهم کند. کافی است اهل آکادمی در ایران درباره آن فکر کنند و از منظرهای متفاوت به آن بنگرند تا وجوه جدی رونق تولید آشکار شود.

براساس دیدگاه ملاصدرا، بدن نسبت به روح، حالت زمینه و قوه را دارد. در زمینه بدن است که روح پرورش می‌یابد، اما نه اینکه بدن، روح را می‌زاید، بلکه بدن به‌طور طبیعی فقط شرایط ظهور روح را فراهم می‌کند. ر

امشب سعی خواهم کرد توضیح دهم به چه شکل و چگونه من که نه ایرانی هستم و نه تجربه دفاع‌مقدس را زیسته و شناخته‌ام، روی آثار مرتضی آوینی کار کرده‌ام.

از حکمای مسلمان، خاصه ایرانیان که خود دارای سابقه طولانی در اخلاق و تربیت سیاسی در ایران پیشااسلامی بودند، رسالات متعددی برجای مانده که متاسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده‌‌اند و در این مقاله به برخی از آنها اشاره می‌کنیم....

معززی‌نیا از 1393 با دشواری‌های ناشی از بیماری مواجه بود و همچنان روند درمانی‌اش ادامه دارد. با این ‌حال لطف او اجازه داد که بتوانیم گفت‌وگویی درباره پدرهمسرش، سیدمرتضی آوینی داشته باشیم. این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید....

دکارت از یک‌سو می‌خواهد تمام فلسفه‌اش را بر بنیاد کوژیتو و اثبات تمایز ذاتی نفس از بدن بنا کند و از سوی دیگر نمی‌خواهد به سبک ارسطوییان و دومینیکن‌های قرون وسطا، ماده و صورت بودن بدن و نفس نسبت به هم را بپذیرد و همین مساله...

به تعبیر دوتوکویل در اجتماعی که پیوندهای خانوادگی، کاستی، طبقاتی و اخوت‌های صنفی در آن از بین رفته باشند، مردم بسیار آمادگی دارند که تنها بر حسب منافع شخصی‌شان بیندیشند و بر وفق یک فردیت‌گرایی بسیار محدود، فقط در اندیشه خود...

فارابی همچنین در آثار اجتماعی‌اش نیز درمورد رابطه نفس و بدن و وساطت قلب و روح حیوانی در پیوند نفس ناطقه با بدن، بیاناتی تمثیلی دارد که در آن بدن را به شهر و مملکتی تشبیه می‌کند که هر عضوی از آن رئیس و حاکمی دارد که براساس...

در یک‌سال گذشته بنای صفحه اندیشه «فرهیختگان» بر این بود که با نظر علمی و تحقیقی، علاوه‌بر پرداختن به مسائل مختلف از جهت فکری، به اندیشمندان معاصر و موثر –به قدر مقدور خود- توجه کرده و مطاوی افکار ایشان را شرح و توضیح یا به...

درخصوص رابطه میان دین و دولت باید گفت دولتِ هگلی نه یک دولت عرفی و مبتنی‌بر قرارداد اجتماعی است و نه یک دولت قدسی نظیر دولت کاتولیکی بلکه یک دولت مقتدر فراگیر عقلانی است که همبستگی‌هایی با دین دارد. از نظر هگل «دین و بنیاد...

مجموعه مطالعات دائویی، با انتشار سه کتاب «دائودِه جینگ» اثر لائودْزی، «هنرهای عقل: چهار رساله کهن دائویی» و «صفا و سکون: پنج رساله دائویی» از محدودیت‌های این طرز تلقی درمی‌گذرد و از نظرگاهی سنّتی به تعلیم دائویی روی می‌کند....

چهارمین ‌‌جلسه ‌‌از ‌‌سلسله ‌‌نشست‎های ‌‌«بزم ‌‌اندیشه» ‌‌پیرامون ‌‌«تحلیل ‌‌و ‌‌ایده‌پردازی ‌‌بیانیه ‌‌گام ‌‌دوم ‌‌انقلاب ‌‌اسلامی» ‌‌با ‌‌«موضوع ‌‌انقلابی ‌‌دیروز؛ ‌‌انقلابی ‌‌فردا» ‌‌برگزار ‌‌شد.

سرآغاز سینمای فلسفی را بی‌شک باید اروپا و فرانسه دانست، همچنان‌که سرآغاز خود سینما در اروپاست. اما ظهور فلسفه به اعم معنای ممکن -معنایی که شاید مناسب باشد برای آن از کلمه «تفکر» استفاده کنیم- براساس هر سبک سینمایی خاصی، متفاوت...

از نظر سهروردی «نور اسفهبد (نفس ناطقه) از جهت لطافتی که دارد و کمال تجرد، مستقیما در برازخ (کالبدها) نمی‌تواند تصرف کند ولو تصرف تدبیری، پس تصرف او در کالبد، منوط به وجود برزخ و واسطه‌ای است که آن واسطه هم از لحاظ ماهوی،...

آن استعداد حقیقی که می‌تواند کاری از پیش ببرد یا مشکلی را حل کند یا افقی رانشان دهد یا... نه در چنان سیستم مدرنیزه ای جایی خواهد داشت و نه در چنین «استعدادیابی»هایی.