در حقوق بین‌الملل همه کشورها قاعدتا «برابر» و «در عرض یکدیگر» هستند(5) و قوایی جهت وضع و اجرا و نظارت بر حسن ‌اجرای قوانین وجود ندارد.

ما هم باید سنت یونانی را بلد باشیم و هم عقلانیت فلسفی این را بدانیم و هم عقل فارابی را بلد باشیم. باید از نو فارابی را بخوانیم. باید از ابتدا فارابی را بخوانیم.

برتراند راسل در خطابه‌ای که به سال 1922 تحت‌عنوان «آزاداندیشی و تبلیغات رسمی»(3) ایراد کرده -که تا حدود زیادی در روشن شدن مفهوم آزاداندیشی در غرب جدید، موثر است- آزاداندیشی را به دو معنای موسع و غیرموسع به‌کار می‌برد.

نهضت تنباکو به رهبری میرزای‌شیرازی و شبکه تبلیغی‌اش در داخل، ضربه عمیقی بر حیثیت دولت بریتانیا وارد کرد، به نحوی که گویی تازه از خواب پریده باشند. پس از این واقعه بود که دولت انگلستان عزم خود را برای گرفتن انتقامی هدفمند...

در سینما، از نظر ساختاری و ظاهری، هیچ زمان خاص یا مکان خاصی نداریم و به همین خاطر است که زمان سینمایی، حداقل در سینمای کلاسیک، زمانی است وابسته به مکان و حرکت. اگرچه دلوز در جلد دوم حاشیه مهمی بر این دیدگاه خواهد زد.

اگر برمبنای جهان‌شناسی ملاصدرا عمل کنیم، به‌لحاظ روش‌شناسی باید در تاویل متون ریشه‌شناسی معنایی واژه را و نه ریشه‌شناسی لغوی و علم‌الغه را مورد توجه قرار دهیم؛ بدین‌ترتیب باید چنانکه ریکور اشاره دارد، از میان معانی متکثر،...

هوشنگ ماهرویان، منتقد و جامعه‌شناس معاصر در برنامه «شوکران» میهمان فضلی‌نژاد بود و به سوالات او پاسخ گفت. این گفت‌وگو بیشتر ناظر به نقش روشنفکران در وضع کنونی و نقد روشنفکران بود.

در باب نقش شیخ و تحلیل او از مشروطه، با حجت‌الاسلام محمدصادق ابوالحسنی فرزند مشروطه پژوه فقید، مرحوم استاد علی ابوالحسنی(منذر) گفت‌وگویی کرده‌ایم که از نظر می‌گذرانید.

مساله سیاست گام بعدی مقدمه حکمت‌الاشراق است. به بیان سهروردی کسانی هستند که اهل تاله و ذوق‌اند و کسانی هم اهل تفکر صِرف، اما زمام امور عالم باید به دست کسی باشد که جامع این دو مقام و به اصطلاح خودش «متوغل در بحث و ذوق» باشد....

فلسفه علاوه‌بر قداست و الوهیت، ضامن سعادت و خوشبختی انسان نیز هست؛ این مساله مهم وارد فلسفه اسلامی نیز شده و خط اصلی جریان فلسفه در عالم اسلام را شکل داد. عین این تعریف را در جای جای فلسفه اسلامی داریم که «فلسفه تشبه به حق...

با دکتر سیدیحیی یثربی، استاد بازنشسته فلسفه ‌اسلامی دانشگاه علامه‌طباطبایی(ره)، که خود از شاگردان علامه طباطبایی است و بیش از 50 بار حکمه‌الاشراق را در دانشگاه‌ها تدریس کرده، به گفت‌وگو نشستیم.

«فرهیختگان» روز گذشته بخش اول از مشروح گفت‌وگوی پیام فضلی‌نژاد با دکتر داوود هرمیداس باوند در برنامه شوکران را منتشر کرد و اینک بخش دوم و پایانی آن را از نظر می‌گذرانید.

شما یک تئوری علمی دارید می‌‌‌گویید امکان دارد من به چیزی یا نظر علمی از نظر تئوریک نمره ندهم ولی بگویم ضرورت‌های زندگی سیاسی در ایران امروز، ایجاب می‌‌‌کند که فرآیند خلاف آن پیش برود و خلاف علم پیش برود، درنتیجه شما اینجا...

از نظر دوفرن، جهان اثر هنری، قابل‌تحویل به یک ابژه نیست. جهان، همچنان‌که از یک پدیدارشناس انتظار می‌رود، به‌مثابه چیزی مانند جهان‌بینی دیده می‌شود تا یک شیء در کنار اشیاء. اما جهان اثر هنری کمابیش چیزی است سوبژکتیو و مربوط...

این پارادوکس است که شما از دولت پول می‌گیرید ولی وقتی دولت از شما مطالبه‌ای دارد به آن برچسب حکومتی می‌زنید. البته آرزوی من این است که روزی دانشگاه‌های ما خودشان هزینه‌ها را تامین کنند و اگر هم دولت پولی می‌دهد، در قالب قرارداد...

موضوع اصلی تفکر هایدگر «هستی» است و نمی‌شود گفت که این کتاب به موضوع دیگری غیر از آن می‌پردازد. بلکه او در این کتاب به همان موضوع اصلی تفکر خود که «هستی» است از زاویه جدیدی که «اصل بنیاد» باشد پرداخته است.