دانش سیاست در ایران نیازمند درانداختن «طرحی نو» است؛ این طرح، الزاماتی در هر دو بعد سلبی و ایجابی، به همراه دارد.

در دنیای عرب و جهان اسلام نظریه‌پردازان زیادی داریم که معرفت را با رویکردهای فرهنگی تفسیر کردند. وقتی معرفت تفسیر می‌شود، مطلق است و اعم از این است که معرفت، معرفت علمی باشد، ایدئولوژیک باشد یا دینی یا متون مقدس باشد، ذاتی...

آنچه از جهان‌شناسی دوگانه سنت لاتینی ابن‌رشد به دست آمد، درنهایت به عدم‌تفاهم عقل و ایمان منجر شد؛ حتی موضع ابن‌رشد در کتاب «فصل‌المقال فی تقریر ما بین الشریعه و الحکمه من الاتصال» را نیز نمی‌توان دلیلی بر اعتقاد وی به حقیقت...

یک خط سیر برای خلاصی از درجا زدن جامعه‌شناسی در ایران و تمهید شرایط نظری برای تولد نظریه‌های علمی معطوف به حل مسائل اجتماعی، نقد سلطه فراجامعه‌شناسی بر جامعه‌شناسی است.

در کلام بحث می‌شود که پیغمبر قوه‌ای دارد که در باقی افراد یا بسیار ضعیف است یا آنکه کارایی ندارد و آن قوه هم حالتی است که پیغمبر می‌تواند با وحی سروکار داشته باشد و همان‌گونه که مجتهد به استنباط احکام از آیات و روایات می‌پردازد،...

از نظر ژیژک، حتی اگر مشکل قانونی هم وجود نداشت، ترکیب یک فیلم متعارف مثلا رمانتیک و یک فیلم پورنوگرافیک شدنی به نظر نمی‌رسد، چراکه بیننده با تجربه پورنوگرافی فیلمی را می‌بیند که از مسیر اصلی خود خارج شده است، چراکه جاذبه...

آنچه امروز از بعضی روشنفکران می‌شنویم این است که کانه علم مدرن یک علم آزاد مطلق است و صحبت کردن از علم دینی، این آزادی را به اسارت تبدیل می‌کند، این در حالی است که فایرابند معتقد است تمدن غربی، هم با زور- نه برپایه استدلالاتی...

پیام بشیریه به مناسبت رونمایی از کتاب «احیای علوم‌سیاسی...» را می‌توان گامی موثر در تثبیت این باور مشترک دانست. اعتراف بشیریه به چهاردهه ناکارآمدی دانش‌سیاسی‌مدرن در ایران، خواسته یا ناخواسته اتمام حجتی است بر همه کسانی که...

فلسفه نخستین یا متافیزیک در نزد ارسطو، دانشی است که با نخستین اصل‌ها یا مبادی و موجودات جدا از ماده، نامتحرک و جاویدان یا بنا به تعبیری متاخرتر با «امور الهی» سر و کار دارد.

علم به‌طور کلی در عصر مدرن اتکای کلی به «روش» دارد، دکارت، منطق را برای تولید علم انضباط‌طلب مدرن کافی نمی‌دانست و روش نوعی بارور‌سازی مضاعف در منطق است، اما دکتر داوری در تلاش علمی خود روش‌گرا نیست.

درحال حاضر روزانه شاید هزاران‌بار در کلاس‌های علوم انسانی دانشگاه‌های ایران از کانت و هگل و مارکس و وبر و هوسرل و ویتگنشتاین و هایدگر و فوکو و دریدا و فروید و یونگ و هایک و کینز و آدام اسمیت و... در سیمای یک فیلسوف و جامعه‌شناس...

حرفی زده شده است که حرف درستی است که مبانی علوم‌انسانی، دینی نیست. درست است دینی نیست. البته شما یا من می‌توانیم بگوییم که مبنای هیچ علمی دینی نیست. مگر فیزیک مبنایش دین است؟ مگر ریاضیات مبنای دینی دارد؟ اما یک فرق است و...

پرویز امینی با بیان اینکه شریعتی اندیشه‌ای را قبول داشت که بتواند تغییرات در عمل را پی‌ریزی کند، بنابراین با اسلام راکد مخالف بود، گفت: «اگر بگوییم شریعتی چه نسبتی با شرایط اجتماعی ما دارد و چرا باید اندیشه او بازخوانی شود،...

دست آخر هم به نظریه‌ای اشاره کرد که به نظر ایشان نماینده اصلی آن امروز دکتر داوری است که معتقدند دین مستقیم با گزاره علمی کار ندارد بلکه دین بر انسان اثر می‌گذارد و وقتی عالمی که انسان به آن تعلق دارد تغییر کرد، بر علمی که...

وارتنبرگ اذعان دارد، از میانه آن سنت فرهنگی که به آن تعلق دارد، به تأمل درباب سینما پرداخته است. او درواقع هم‌سخنی را شرط لازمی می‌خواند که کمک کرده است به فهم فلسفی از سینما نائل شود.

به نظر می‌رسد که به منظور طی مراحل همدلی، همفکری و همکاری، چاره‌ای جز «گفت‌وگو» و «تفاهم» نیست و از این مسیر است که می‌توان چشمه‌های زلال و جوشان ایمانی و فکری را به هم پیوند زد و تجمیع نمود و تحقق جامعه علمی مؤمنانه‌ای ولو...

دکتر داوری به دنبال تحول است ولی با وضع موجود که نگاه سیاسی غالب است این کار را ممکن نمی‌داند اما رئیس‌جمهور می‌گوید علم علم است و قصد تحول ندارد.

در زمینه اسلامی کردن علوم انسانی نیز با مفروض گرفتن نقش انحصاری وحی و دین در این عرصه، به راحتی نمی توان سخن از تغییر تمام عیار آنها به خصوص با توصیه و بخش نامه و ... گفت و اگر تمدن مدرن فعلا گریز ناپذیر باشد، علوم انسانی‌اش...

رئیس خیر را برای رعایا می‌خواهد و برای خودش نمی‌خواهد. البته این مساله در ریاست جاهلی قدری خلاف انتظار است که رئیس خیر را برای بقیه بخواهد و برای خود نخواهد. اما در بعضی جوامع جاهلی این‌طور بوده که رئیس، ایثارگر بوده و حاضر...

با توجه به آشنایی نزدیک من از دکتر میری تعجب می‌کنم که چرا مخالفان مواجهه علمی را کنار گذاشته‌اند و نقد متین و درستی که ایشان، من و دیگران درباره بسیاری از امور جاری در کشور ازجمله ایرانشهری داریم، مانند رویه‌های نادرستی...