موضوع اصلی تفکر هایدگر «هستی» است و نمی‌شود گفت که این کتاب به موضوع دیگری غیر از آن می‌پردازد. بلکه او در این کتاب به همان موضوع اصلی تفکر خود که «هستی» است از زاویه جدیدی که «اصل بنیاد» باشد پرداخته است.

معمولا هر جناحی که به مجلس، دولت یا دیگر نهادها راه پیدا کرده، صرفا به اولویت‌های مدنظر خود اندیشیده و از «کل مقاصد انقلاب» یعنی نسبت تفکر، سیاست و اقتصاد، بعضا غفلت کرده است.

انیمیشن «ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی» به‌خوبی نشان می‌دهد که اگر حد و اندازه تفکر با احترام به اقتضائات نوعی رسانه لحاظ شود، می‌توان حتی در یک انیمیشن جذاب و سرگرم‌کننده آمریکایی هم مسائل جدی را طرح کرد.

به نظر اشتراوس مساله اساسی که «فلسفه سیاسی اسلامی» را از «فلسفه سیاسی مدرن» متمایز می‌کند، توامان اهمیت دادن به عقل و وحی است در حالی که فیلسوفان سیاسی مدرن مانند هابز، لاک و اسپینوزا معتقد بودند نظم سیاسی می‌تواند براساس...

نگرانی از مرگ سینما و استغراق آن در مناسبات تکنیک و سرمایه، صرفا یک نگرانی نوستالژیک درباره سینما نیست و حتی نگرانی برای از دست دادن یکی از صورت‌های هنری. بلکه در واقع نگرانی برای از دست دادن آیین هنری است.

کار تطبیقی نباید محدود به بعضی شاخه‌های فلسفه -مثل متافیزیک و معرفت‌شناسی- شود، بلکه در همه رشته‌های مختلف فلسفه مثل فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، و فلسفه هنر لازم است گسترش یابد، چنانکه در رشته‎‌های دیگر علمی و معرفتی نیز مطالعات...

به تعبیری فوکو سلامت‌ترین فیلسوف مدرن فرانسوی است که در ایران با نگاه نادرست و ترجمه بد از آثارش کشته نشد. امروز هم فوکو اگرچه مد نیست ولی گریزی از آن نیز نیست و این دلیل خود مهم‌ترین علتی است که نشان از پویایی و قدرت اندیشه‌های...

کارنپ منطق‌دان و تحلیلی، نقدی خانمان‌برانداز بر سخنرانی هایدگر با عنوان «متافیزیک چیست» نوشته بود که بر اظهارات هایدگر حول «عدم» متمرکز بود؛ خصوصا این عبارت که «عدم می‌عدمد.» کارنپ نمی‌گفت که این جملات کاذب یا بی‌فایده‌اند...

توجه به کلام آرنهایم و مقایسه آن با بسیاری از بزرگان سینما مانند مانستربرگ، آیزنشتاین، بازن و دیگران نشان می‌دهد او حداقل در این دقیقه، بهتر از دیگران متوجه ذات بصری سینما شده است.

اوتو در کتاب «عرفان شرق و غرب» دو عارف برجسته -یکی اکهارت از مسیحیت و دیگری شنکره از آیین هندو- را انتخاب می‌کند و به مقایسه این دو متفکر می‌پردازد. او سعی می‌کند الگویی برای فهم حقیقت دین و مقایسه متفکران دینی به دست دهد....

تغییر مشی عمده‌ای در دولت دیده نمی‌شود و دوم اینکه وضع عمومی ما نیز تغییر عمده‌ای نکرده و همچنان همان است که بود و سوم اینکه مزاعم عمومی و همگانی، با دولت بر سر کار مناسبت دارد.

امروز مشخص شده است که پنجره عقبی الهام‌بخش بسیاری از دیگر فیلمسازان بوده و ازجمله، فیلمسازانی که مساله اصلی آنها خود «سینما» است.

بحث پیرامون «فلسفه زمان» همواره در مباحث «فلسفی»، «تاریخی» و «فلسفه تاریخ» جریان داشته و همیشه از جذابیت و کاربردهای خاص خود برخوردار بوده است.

سیاست‌های رادیکال و خشن آمریکا گرچه مشکلاتی برای ما و دیگر مجامع مستقل ایجاد می‌کند، نخواهد توانست وضع گذشته را تجدید کند.

بیاییم شریعتی را با مطهری بیامیزیم. شریعتی را در کنار مطهری مطالعه کنیم. ترکیبی از زیبایی‌های شریعتی با بتون‌آرمه اندیشه اسلامی مطهری به وجود بیاوریم؛ آن به نظر من همان مرحله نوینی است که نسل ما به آن نیاز دارد.

هر چند هم سینما و هم فوتبال در پی تفکر بصری و نیای یونانی و رومی خود آمده‌اند، اما بازی ورزشی استعداد کمتری برای بصری شدن دارد تا هنرهای نمایشی.