انتخاب رشته کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌های دولتی پایان یافت و ۴۵ درصد داوطلبان باقیمانده به دنبال پذیرش در دانشگاه‌های شهریه‌پرداز هستند. مزیت‌های دانشگاه آزاد برای این انتخاب چیست؟

معاون پیشین آموزشی وزیر علوم که ورود پرحاشیه‌ای داشت، حالا خداحافظی پرحرف و حدیثی دارد. او در نخستین گفت‌وگویی که پس از قبول مسئولیت با فارس داشت، گفته بود: «سال گذشته زمانی ‌که توفیقی به‌عنوان سرپرست وزارت علوم فعالیت داشت...

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: «دومین دوره معرفت رضوی از اول تا 16 شهریور امسال در واحد گلبهار خراسان رضوی(مشهد مقدس) در دو بازه زمانی هشت روزه به صورت مجزا برای پسران و دختران دانشجو برگزار خواهد...

ما در حوزه جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی، آب و هوا، جغرافیای شهری، برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی روستایی و به‌خصوص در دو رشته آخر با اقبال بسیار زیادی از سوی داوطلبان برای ورود به دانشگاه‌ها روبه‌رو هستیم و دلیلش هم این است...